Jam Belajar (5 hari sekolah) Senin-Kamis : 06.45 sd 14.30 Jumat : 06.45 sd 13.30
Telepon (0274) 542254/510744 WA : 082322526336 (Bu Nissa)
Email Kami bausasran2015@gmail.com
SD Muhammadiyah Bausasran SIAP menerima Peserta Didik baru Tahun Pelajaran 2020/2021 (KUOTA TERBATAS)

Profil Sekolah

DATA IDENTITAS SEKOLAH/MADRASAH

 

1 Nama Sekolah                                     : SD Muhammadiyah Bausasran
2 Nomor Pokok Sekolah Nasional         : 20403374, 20403418
3 Alamat Sekolah/Madrasah                  : Jl. Ronodigdayan No. 60 Yogyakarta
Kecamatan                                           : Danurajen
Kab/Kota (coret salah satu)                 : Yogyakarta
Provinsi                                               : Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos                                             : 55211
Telepon dan Faksimil                          : (0274) 542254, 510744
Email                                                   : Bausasran2015@gmail.com
4 Status Sekolah/Madrasah                    : Swasta
5 Nama Yayasan                                    : Muhammadiyah
6 No. Akte Pendirian Terakhir               : 0313/DN/2008 2665/001
7 Tahun Berdiri Sekolah/Madrasah       : 1916
8 Status Akreditasi          : Terakreditasi “A”
9 Visi Sekolah/Madrasah                       :
Terbentuknya siswa Unggul, mandiri, dan cendikia berlandaskan imtaq dan iptek
Indikator :
a.    Unggul dalam perolehan  nilai kelulusan
b.    Unggul dalam lomba mata pelajaran, keagamaan, olahraga usia dini, ketrampilan dan seni budaya
c.    Mandiri dalam kehidupan di keluarga dan sekolah
d.   Cendikia dalam berpikir dan berperilaku